Klassisk dans – Norges tyngste bok?

Igor Ivanov og Larissa Savenkova har et liv av danseerfaring – på scena og som undervisere. Nå har de forfattet læreboka Klassisk dans. Målgruppa er både nye og erfarne danselærere.

Bak forfatterne står et lag med dansere, hjelpere, fotograf og oversetter. Læreboka er tilpasset norske forhold. Da nesten ingen norske danseskoler har undervisning seks dager i uka, er boka tilrettelagt for to til fire treninger, med etappevise beskrivelser. Ivanov har klare meninger om rekkefølge på undervisningen, for å oppnå best mulig resultat. Innledningsvis får du tips om alt fra bekledning, bruk av stang, framgangsmåter for å oppdage feil samt tilrettelegging for forskjellige personlighetstyper.

Boka ble skrevet på russisk, sannsynligvis fordi forfatterne følte at det ga best resultat – og deretter oversatt til norsk. Oversettelsen er det ingenting å utsette på. Språket er renskåret og presist. Det er tydelig at forfatternes perfeksjonisme i dans også gjelder for bokproduksjon. Både språk, meninger og fotografi virker nøye gjennomtenkt.

Boka er omfattende, og du har neppe holdt en tyngre bok før. Den er på tyngde med Norges største kongeørn. Men så er boka også konge. Du får forklaringer, supplert med grundige fotografier og illustrasjoner. Å være forfatter er vanskelig nok. Å utgi på eget forlag gjør det ikke enklere. Men boka har en slik kvalitet at det like gjerne kunne vært Gyldendal som stod bak.

Korrekturleser kunne renset opp inkonsekvent bruk av punktum – i noen av listene. Men det er en bagatell, siden dette ikke er en lærebok om punktum.

Jeg har ikke funnet noen tilsvarende bøker om klassisk dans i Norge. Læreboka vil sikkert bli et verdifullt bidrag til danse-Norge. Jeg kan ikke forestille meg hvor mye arbeid som ligger bak, men det er prisverdig å utføre så stort arbeid, når målgruppa er så liten. Boka Klassisk dans er et klassisk livsverk. Et livsverk til stor nytte og glede.

Karakter: 94 av 99

Lærebok. 356 sider
leselampen.no