Favorittretten steiker tolv minutter på grillen. Mens maten lager seg selv leser vi en bok. Når maten er ferdig tenker vi: Er det verdt å lese videre?

Hvis boka ikke er god nok etter tolv minutter er det sjelden verdt å bruke mer tid.

Les den

Les den!

1Snart ferdig omslag - ferdig

Dropp den

Lån den

Dropp den

Les den

Les den!

Lån den

9788234400018

Les den!

Les den

Lån den

Les den

Les den

Les den!

0

Dropp den

Lån den

Dropp den

Lån den