Å spare seg fra fant

Kan man spare seg til fattigdom, eller foredler sparing mennesket?

Boka Energisparing for alle leverer på tittelen, å kunne gi tips og informasjon til alle. Den starter med det som er helt gratis, hvor alt fra ullsokker på beina, til ikke å fyre der hvor ingen er, nevnes som tiltak. Deretter følger tips som ikke koster så mye, som å fyre med ved, og å plassere varmekilder på lure plasser.

Hans Jacob Guldberg, som er leder i organisasjonen Husråd, har en solid erfaringsbakgrunn for å skrive boka. Han har arbeidet med byggevirksomhet i nesten 40 år og har både en variert praktisk og administrativ planmessig erfaring innenfor feltet.

Dette er en god bok både for dem som ønsker seg praktiske tips, og dem som måtte ha lyst til å lære litt enkel teori om energi, eller få en oversikt over feltet strømsparing.

Boka er lettlest og velformulert, med kjapp og presis ordbruk, veldokumentert med fotnoter. Det som kanskje er det mest imponerende med boka er allsidigheten og bredden i hva den dekker, både i teori og forklaringer på den ene siden, og i praktiske og konkrete tips knyttet til tiltak, sikkerhet, prioriteringer og økonomiske beregninger på den andre. Vi lever i kostbare tider. Det er krig i Europa, og press i strøm-markedet. På samme tid står vi overfor en internasjonal klimakrise som viser at det forbruket som vi har vært vant med, ikke nødvendigvis bør fortsette. At vi bør lære å moderere oss, og heller ha et bevisst forhold til hvilket strømforbruk vi faktisk ønsker å prioritere.

Når Norge så eksporterer strøm til Europa og får europeiske strømpriser tilbake, inviterer det helt sikkert til store protester, og dårlige valg for den sittende regjeringen. Men også til en økt bevissthet om hvordan vi kan slutte å sløse.

Har du tenkt å legge inn solcellepanel, bytte ut vedovn, installere varmepumpe, eller bare isolere mot trekk? Boka gir deg hjelp. Har du vurdert å investere i litt dyre løsninger, men lurer på om det svarer seg på litt lengre sikt? Boka hjelper deg også med dette.

Vi lever i en tid hvor konflikt og motsetning mobiliserer. Da en ekspertgruppe tidligere i år gjorde jobben sin og oppdaterte kostholdsrådene for de nordiske landene, var en av konklusjonene at vi bør spise mindre rødt kjøtt.

Kostholdsrådene ble lest inn i en ny pekefingermoralisme, hvor alt som er fint er syndig, og hvor mange kjenner på, eller står opp mot flyskam, kjøttskam, bilskam og så videre. En fallgruve i boka er at noen bemerkninger kan leses inn i denne verdikonflikten, mellom en mer protestantisk asketisk tilnærming til at det aldri kan bli nok kutt og avståelser; at

den selger inn ideen om at ting blir så mye bedre om vi bare stadig leter etter måter å kutte i komfort og luksus på.

Måtehold og selvbeherskelse pleide å være viktige verdier i protestantiske Norge, men i hvilken grad hjelper det å perfeksjonere vårt måtehold og selvbeherskelse, dersom andre deler av verden, hvor denne mentaliteten er aldeles fremmed, gjør nada?

Er det ikke også sånn at vårt behov for kutt er politisk betinget, all den tid vi selv produserer vannkraft til svært lave produksjonskostnader?

Forfatteren hevder at kutt er rasjonelt, og et sted i boka avfeier han sløsing som «subjektivt følt velvære»

En livs-snyter er en person som ikke unner, men kritiserer folk når de ukritisk koser seg med noe.

Folk som er sensitive for slikt, kan føle seg fremmedgjort av denne typen nonchalante bemerkninger. Kanskje er de bare ute etter konkrete tips, og deler ikke slike vurderinger om sparing som et styrende prinsipp for hva det vil si å leve fornuftig.

 Er de da rasjonelt sett mislykkede, eller er det heller forfatteren som tar sine egne vurderinger av hvilke overhengende mål som er «rasjonelle» for gitt? Er rasjonalitet alltid synonymt med kutt og rasjonering?

Om slike lesere skyves bort, er da dette ei bok for alle?

At boka dekker over så mye, er som nevnt imponerende og bra, men det er også noe som kan gjøre at man kan trenge litt tid på å komme igjennom den.

Det er så mye forskjellig informasjon i boka, og den kan med fordel leses i utdrag, eller med pauser. Den har jo et tema med mye konkret informasjon, som man godt kan trenge litt tid på å fordøye, før man bare leser videre. Etter en stund kan tankene fort sveve over til daglige affærer, rett og slett fordi det er så mye forskjellig å ta inn.

Samtidig kommer boka i rett tid økonomisk, teknologisk og med hensyn til miljøet.  Sparing er ikke bare en holdning. Det kan fort bli en nødvendighet.

leselampen.no