Kjennskap og vennskap

En artikkel på NRK 22. mars 2020 viser en problemstilling med bokanmeldelser.

Faksimile NRK

Anmeldelser av film og bøker i Norge er preget av kjennskap og vennskap. Vi er et lite land, og det er ingen hemmelighet at forfattere og anmeldere møtes sosialt. Dette har neppe styrket troverdigheten til anmeldelsene. Men anmelderne er tross alt mennesker. Hvem vil sette kjennskap og vennskap på spill, når du kanskje møter forfatteren eller forlagssjefen på juletrefest med barna?

Hos Leselampen.no er anmelderne anonyme. Anmelderen får heller ikke oppdraget dersom det er relasjoner til forfatteren.

leselampen.no