Leselampen selges

Leselampen.no selges. Her kan forfattere og forlag bestille bokanmeldelse av egne bøker mot betaling. Nettsiden har gitt en fin inntekt, og minimale utgifter – men jeg har alt for mange prosjekter til daglig. Leselampen har vært driftet under foretaket By, 989 705 385. Salget består av domene (leselampen.no), nettside, samt leverandørliste. Du får også gode tips og erfaringer fra meg (Oddbjørn By). Jeg har hatt Leselampen som et sideprosjekt. Hvis du legger litt mer tid i prosjektet enn meg kan du sikkert få god vekst. Jeg har ikke anmeldt bøker, men hvis du anmelder noen bøker selv vil du få enda bedre lønnsomhet.

Pris: 18 000 kroner. Ta kontakt her

leselampen.no